BRATISLAVA – 5. vychádzka, 26.6.2022, nedeľa

26. Jún 2022 - Irena Chrapanová  , Zaradené pod VÝLETY AKTUÁLNE

BA Prepoštský palác - WikipediaVychádzku venujeme heraldickým pamiatkam, ktoré sa nachádzajú na budovách a v kostoloch v Bratislave. Objavíme pri nej erby rodov, ktoré tu pôsobili stáročia, ale aj takých, ktoré sa tu len mihli a vzápätí sa stratili z tohto priestoru. Erby boli logom ich majiteľa, ale na palácoch a domoch sú často erby iných osôb, než po ktorých tieto paláce pomenúvame. Prejdeme si teda najstaršie a najzaujímavejšie heraldické pamiatky v Bratislave a povieme si, prečo sa tam nachádzajú alebo prečo už nie sú na svojom pôvodnom mieste. Pozrieme si erby kardinálov, biskupov, ale aj šľachty či obyčajných mešťanov. Medzi najkrajšie isto patrí erb kardinála Kollonicha alebo erb rodu Nyáry de Bedegh. Zaujímavý je erb na priečelí domu rodu Segnerovcov, z ktorého vyšiel slávny vynálezca Andrej Segner. Povieme si niečo o rodoch a erboch ako Keglevich či Erdoödy, ktoré hostili Ludwiga van Beethovena. Pripomenieme si tiež erby, ktoré sa nachádzajú vo Františkanskom kláštore a v Dóme Sv. Martina a v jeho okolí. Povieme si niečo o heraldike a ako sa prejavila v jej podobách počas storočí na portáloch či epitafoch.

Cena vychádzky (príspevok na hrošíka):
4 €
všetky vekové kategórie; zdarma držiteľ permanentky a dieťa do 15 rokov.

Stretneme sa10:00 na Primaciálnom námestí pri studni. Vychádzku ukončíme o 12:00.

Sprevádza: Denis Pongrácz a Irena Chrapanová.

Počasie v Bratislave: môžete pozrieť TU.

Prihlásiť sa môžete TU: Do prihlášky na Vami preferovaný čas napíšte číslo Vašej permanentky a počet osôb, za ktoré platíte. Kto nemá permanentku, môže zaplatiť bankovým prevodom (informácie zašleme mailom, platba je možná aj dodatočne). Prihláseným miesta potvrdzujeme. Vychádzka sa uskutoční určite.

Permanentku si môžete objednať vyplnením prihlášky TU.

BA erbová listina - Wikipedia

Komentáre: