Horníková Mária


A N Horníková MáriaKvalifikovaná sprievodkyňa MISTRÁLom HS, s.r.o.
S povolením pre sprevádzanie v Rakúsku do 19.7.2019.
Hovorí po anglicky a po nemecky.
Cestovanie je jej prácou, aj záľubou zároveň.
Sprevádza najmä v nemecky hovoriacich krajinách.