Zmluvné info Brno 1.6.-2.6.2019


Formulár štandardných informácií ku zmluve o zájazde:

Kombinácia týchto ponúkaných služieb cestovného ruchu predstavuje zájazd podľa zákona č. 170 /2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v  cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 170 /2018 Z. z.“). Vzťahujú sa na Vás všetky práva vyplývajúce zo zákona č. 170 /2018 Z. z., ktoré sa vzťahujú na zájazdy. Naša spoločnosť LIBER s. r. o., IČO: 44256035 a sídlo: Hanácka 13, 821 04 Bratislava (ďalej len „cestovná kancelária“) je plne zodpovedná za riadne poskytnutie zájazdu. Okrem toho ako cestovná kancelária sme v súlade so zákonom chránení, ak ide o refundáciu Vašich platieb a ak je súčasťou zájazdu preprava, ak ide o zabezpečenie Vašej repatriácie, pre prípad, že sa dostaneme do úpadku. Ďalšie informácie o základných právach podľa zákona č. 170 /2018 Z. z. nájdete na nasledujúcom odkaze: https://data.profitour.cz/CMS/Web/188/Data/Dokument/Zakon170/ZZ170.pdf

Informácie o zájazde: nájdete TU.

a) Všeobecné informácie o zájazde:

cieľové miesto: Brno

trasa cesty: Bratislava – Skalica – Hodonín – Brno (1 noc ubytovanie) – Svatý Hostýn – Luhačovice – Bradlo – Ivanka pri Dunaji – Bratislava

termín a čas začatia zájazdu: 1.6.2019, 8:30

termín a čas skončenia zájazdu: 2.6.2019, 20:00

dĺžka pobytu s dátumami: 2 dni

počet zahrnutých nocí: 1 noc

b) Informácie o preprave druh a kategória dopravného prostriedku:

trieda dopravného prostriedku: zájazdový autobus

miesto odchodu a návratu: Bratislava, Istropolis

miesta a trvanie zastávok: technické zastávky sú robené každé max. 2 hodiny alebo podľa potreby klientov

c) Informácie o ubytovacom zariadení:

názov ubytovacieho zariadenia: Hotel Fontána

poloha ubytovacieho zariadenia: nad Brnianskou priehradou

kategória ubytovacieho zariadenia (a krajina, podľa ktorej je ubytovacie zariadenie klasifikované): cca 3*** Česká republika

stupeň vybavenosti ubytovacieho zariadenia: uteráky a toaletné potreby k dispozícii

charakteristické znaky ubytovacieho zariadenia: neprevyšuje rámec okolitého lesa, je v peknom prostredí

d) Informácie o stravovaní:

spôsob stravovania: polpenzia, výber večere treba urobiť pred zájazdom

rozsah stravovania: raňajky a večere

forma stravovania: spoločné

e) Informácie o iných službách program v mieste pobytu, výlety, exkurzie alebo iné služby zahrnuté v celkovej cene zájazdu:

na mieste pobytu budú možné výlety podľa záujmu, tieto rovnako ako vstupné do atrakcií sa platí zvlášť na mieste

f) Skupinové zájazdy – vymedzenie služieb cestovného ruchu poskytovaných cestujúcemu v rámci skupiny:

približná veľkosť skupiny: 35-40 osôb

g) Súčasťou zájazdu sú iné služby cestovného ruchu vymedzené v § 2 písm. a) štvrtom bode zákona č. 170 /2018 Z. z. poskytované v cudzom jazyku:

NIE, sprievodcovské služby sú v slovenčine.

h) Informácie o vhodnosti cesty:

Zájazd je vhodný aj pre osoby so zníženou pohyblivosťou: NIE

Ďalšie presné informácie o vhodnosti cesty, o ktoré cestujúci požiadal, berúc do úvahy potreby cestujúceho:

Informácie o cestovnej kancelárii, ktorá nesie zodpovednosť za riadne poskytnutie všetkých služieb cestovného ruchu zahrnutých v zmluve o zájazde: nájdete TU.

Informácie o cene a platobných podmienkach:

celková cena zájazdu vrátane daní, všetkých nákladov a poplatkov: 89 € (v cene je aj vstupenka na ohňostroj a polpenzia)

o vízových povinnostiach, pasových povinnostiach a iných povinnostiach: postačuje OP

predpokladaná lehota na vydanie víz: nie sú

informácie o zdravotných požiadavkách v cieľovom mieste: nie sú povinné žiadne očkovania

Požaduje sa na realizáciu zájazdu minimálny počet účastníkov? NIE

Informácie o poverenom zodpovednom zástupcovi alebo o inom subjekte, prostredníctvom ktorého je možné sa skontaktovať s cestovnou kanceláriou:

meno zodpovedného zástupcu: Irena Chrapanová

adresa zodpovedného zástupcu: chrapanova@liber.sk

telefónne číslo: +421 0903 447 202

Poskytnutie pomoci cestovnou kanceláriou: je možné prostredníctvom zodpovedného zástupcu.