Zmluvné info Petrohrad 24.6.-28.6.2019


Formulár štandardných informácií ku zmluve o zájazde:

Kombinácia týchto ponúkaných služieb cestovného ruchu predstavuje zájazd podľa zákona č. 170 /2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v  cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 170 /2018 Z. z.“). Vzťahujú sa na Vás všetky práva vyplývajúce zo zákona č. 170 /2018 Z. z., ktoré sa vzťahujú na zájazdy. Naša spoločnosť LIBER s. r. o., IČO: 44256035 a sídlo: Hanácka 13, 821 04 Bratislava (ďalej len „cestovná kancelária“) je plne zodpovedná za riadne poskytnutie zájazdu. Okrem toho ako cestovná kancelária sme v súlade so zákonom chránení, ak ide o refundáciu Vašich platieb a ak je súčasťou zájazdu preprava, ak ide o zabezpečenie Vašej repatriácie, pre prípad, že sa dostaneme do úpadku. Ďalšie informácie o základných právach podľa zákona č. 170 /2018 Z. z. nájdete na nasledujúcom odkaze: https://data.profitour.cz/CMS/Web/188/Data/Dokument/Zakon170/ZZ170.pdf

Informácie o zájazde: nájdete TU.

a) Všeobecné informácie o zájazde:

cieľové miesto: Petrohrad

trasa cesty: Bratislava – letisko Viedeň – letisko Petrohrad – Petrohrad (4 noci) – letisko Petrohrad – letisko Viedeň – Bratislava

termín a čas začatia zájazdu: 24.6.2019, 6:30

termín a čas skončenia zájazdu: 28.6.2019, 17:30

dĺžka pobytu s dátumami: 5 dní

počet zahrnutých nocí: 4 nocí

b) Informácie o preprave druh a kategória dopravného prostriedku:

trieda dopravného prostriedku: zájazdové autobusy, lietadlá leteckej spoločnosti AUSTRIAN AIRLINES

dopravné spojenia: zájazdovým autobusom z Bratislavy na letisko Viedeň, odtiaľ priamym letom do Petrohradu, detaily TU

miesto odchodu a návratu: Bratislava, Istropolis

miesta a trvanie zastávok: letisko Viedeň pred odletom a po prílete lietadla, detto letisko Petrohrad

c) Informácie o ubytovacom zariadení:

názov ubytovacieho zariadenia: Nevsky Hotel Aster

poloha ubytovacieho zariadenia: na ulici dotýkajucej sa Nevského prospektu, v blízkosti nonstopných potravín

kategória ubytovacieho zariadenia (a krajina, podľa ktorej je ubytovacie zariadenie klasifikované): 3*** Petrohrad

stupeň vybavenosti ubytovacieho zariadenia: uteráky a toaletné potreby k dispozícii, hotel má trezor, výťah a WiFi

charakteristické znaky ubytovacieho zariadenia: hotel má vstup vo dvore (väčšia bezpečnosť, menší ruch) a reštauráciu

d) Informácie o stravovaní:

spôsob stravovania: spoločné v prípade záujmu

rozsah stravovania: raňajky hotelové, obedy spravidla “Stalovaja” (teplé jedlo bez obsluhy) a večera z nákupu

forma stravovania: v cene zájazdu BB (raňajky)

e) Informácie o iných službách program v mieste pobytu, výlety, exkurzie alebo iné služby zahrnuté v celkovej cene zájazdu:

výlety (doprava, sprievodcovské služby, organizácia) sú už v cene zájazdu, podľa záujmu vyberáme vstupné do atrakcií vopred

f) Skupinové zájazdy – vymedzenie služieb cestovného ruchu poskytovaných cestujúcemu v rámci skupiny:

približná veľkosť skupiny: 10-15 osôb

g) Súčasťou zájazdu sú iné služby cestovného ruchu vymedzené v § 2 písm. a) štvrtom bode zákona č. 170 /2018 Z. z. poskytované v cudzom jazyku:

NIE, sprievodcovské služby sú v slovenčine a v češtine

h) Informácie o vhodnosti cesty:

Zájazd je vhodný aj pre osoby so zníženou pohyblivosťou: NIE

Ďalšie presné informácie o vhodnosti cesty, o ktoré cestujúci požiadal, berúc do úvahy potreby cestujúceho:

Informácie o cestovnej kancelárii, ktorá nesie zodpovednosť za riadne poskytnutie všetkých služieb cestovného ruchu zahrnutých v zmluve o zájazde: nájdete TU.

Informácie o cene a platobných podmienkach:

celková cena zájazdu vrátane daní, všetkých nákladov a poplatkov: 1.070 € + 95 € vízum + poistenie (podľa výberu), informácia o platbe do 7.6.2019

o vízových povinnostiach, pasových povinnostiach a iných povinnostiach: pas musí mať platnosť aspoň 180 dní po návrate

predpokladaná lehota na vydanie víz: 7 dní

informácie o zdravotných požiadavkách v cieľovom mieste: nie sú povinné žiadne očkovania

Požaduje sa na realizáciu zájazdu minimálny počet účastníkov? NIE

Informácie o poverenom zodpovednom zástupcovi alebo o inom subjekte, prostredníctvom ktorého je možné sa skontaktovať s cestovnou kanceláriou:

meno zodpovedného zástupcu: Irena Chrapanová

adresa zodpovedného zástupcu: chrapanova@liber.sk

telefónne číslo: +421 0903 447 202

Poskytnutie pomoci cestovnou kanceláriou: je možné prostredníctvom zodpovedného zástupcu.