Zmluvné info Rumunsko 28.8.-1.9.2019


Formulár štandardných informácií ku zmluve o zájazde:

Kombinácia týchto ponúkaných služieb cestovného ruchu predstavuje zájazd podľa zákona č. 170 /2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v  cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 170 /2018 Z. z.“). Vzťahujú sa na Vás všetky práva vyplývajúce zo zákona č. 170 /2018 Z. z., ktoré sa vzťahujú na zájazdy. Naša spoločnosť LIBER s. r. o., IČO: 44256035 a sídlo: Hanácka 13, 821 04 Bratislava (ďalej len „cestovná kancelária“) je plne zodpovedná za riadne poskytnutie zájazdu. Okrem toho ako cestovná kancelária sme v súlade so zákonom chránení, ak ide o refundáciu Vašich platieb a ak je súčasťou zájazdu preprava, ak ide o zabezpečenie Vašej repatriácie, pre prípad, že sa dostaneme do úpadku. Ďalšie informácie o základných právach podľa zákona č. 170 /2018 Z. z. nájdete na nasledujúcom odkaze: https://data.profitour.cz/CMS/Web/188/Data/Dokument/Zakon170/ZZ170.pdf

Informácie o zájazde: nájdete TU.

a) Všeobecné informácie o zájazde:

cieľové miesto: Rumunsko

trasa cesty: Trenčín – Nadlak – Deva – Hunedoara – Sibiu – Brašov –Bran – Peleš – Sighisoara – Turda – Trenčín

termín a čas začatia zájazdu: 28.8.2019, 5:00

termín a čas skončenia zájazdu: 1.9.2019, 23:00

dĺžka pobytu s dátumami: 5 dní

počet zahrnutých nocí: 4 noci

b) Informácie o preprave druh a kategória dopravného prostriedku:

trieda dopravného prostriedku: zájazdový autobus

miesto odchodu a návratu: Trenčín, parkovisko vlaková stanica

miesta a trvanie zastávok: technické zastávky každé 2-3 hodiny podľa možností a potreby klientov

c) Informácie o ubytovacom zariadení:

názov ubytovacieho zariadenia: Hotel Deva, Hotel HB Brilliant, Hotel Centrum Turda

poloha ubytovacieho zariadenia: Deva (1 noc), Brašov (2 noci), Turda (1 noc)

kategória ubytovacieho zariadenia (a krajina, podľa ktorej je ubytovacie zariadenie klasifikované): 3*** Rumunsko

stupeň vybavenosti ubytovacieho zariadenia: uteráky a toaletné potreby k dispozícii, hotelová WiFi

charakteristické znaky ubytovacieho zariadenia: vždy je v blízkosti turistických cieľov zájazdu

d) Informácie o stravovaní:

spôsob stravovania: raňajky (4 x) aj večere (4 x) budú podávané na hoteloch, kde spíme

rozsah stravovania: raňajky v cene a večere za doplatok na mieste (výber z 2-3 jedál)

forma stravovania: spoločné

e) Informácie o iných službách program v mieste pobytu, výlety, exkurzie alebo iné služby zahrnuté v celkovej cene zájazdu:

sprievodca bude poskytovať sprievodcovské služby počas celého zájazdu

f) Skupinové zájazdy – vymedzenie služieb cestovného ruchu poskytovaných cestujúcemu v rámci skupiny:

približná veľkosť skupiny: 32-37 klientov

g) Súčasťou zájazdu sú iné služby cestovného ruchu vymedzené v § 2 písm. a) štvrtom bode zákona č. 170 /2018 Z. z. poskytované v cudzom jazyku:

NIE, sprievodcovské služby sú v slovenčine.

h) Informácie o vhodnosti cesty:

Zájazd je vhodný aj pre osoby so zníženou pohyblivosťou: NIE

Ďalšie presné informácie o vhodnosti cesty, o ktoré cestujúci požiadal, berúc do úvahy potreby cestujúceho:

Informácie o cestovnej kancelárii, ktorá nesie zodpovednosť za riadne poskytnutie všetkých služieb cestovného ruchu zahrnutých v zmluve o zájazde: nájdete TU.

Informácie o cene a platobných podmienkach:

celková cena zájazdu vrátane daní, všetkých nákladov a poplatkov: 295 € + vstupné podľa zájmu (platba vopred)

o vízových povinnostiach, pasových povinnostiach a iných povinnostiach: postačuje OP

predpokladaná lehota na vydanie víz: nie sú

informácie o zdravotných požiadavkách v cieľovom mieste: nie sú povinné žiadne očkovania

Požaduje sa na realizáciu zájazdu minimálny počet účastníkov? NIE

Informácie o poverenom zodpovednom zástupcovi alebo o inom subjekte, prostredníctvom ktorého je možné sa skontaktovať s cestovnou kanceláriou:

meno zodpovedného zástupcu: Irena Chrapanová

adresa zodpovedného zástupcu: chrapanova@liber.sk

telefónne číslo: +421 0903 447 202

Poskytnutie pomoci cestovnou kanceláriou: je možné prostredníctvom zodpovedného zástupcu.