Zmluvné info k zájazdu SRÍ LANKA 29.2.-13.3.2020


Formulár štandardných informácií ku zmluve o zájazde:

Kombinácia týchto ponúkaných služieb cestovného ruchu predstavuje zájazd podľa zákona č. 170 /2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v  cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 170 /2018 Z. z.“). Vzťahujú sa na Vás všetky práva vyplývajúce zo zákona č. 170 /2018 Z. z., ktoré sa vzťahujú na zájazdy. Spoločnosť Irena Chrapanová – LIBER, IČO: 32093110 a sídlo: Hanácka 13, 821 04 Bratislava (ďalej len „cestovná kancelária“) je plne zodpovedná za riadne poskytnutie zájazdu. Okrem toho ako cestovná kancelária je v súlade so zákonom chránená, ak ide o refundáciu Vašich platieb a ak je súčasťou zájazdu preprava, ak ide o zabezpečenie Vašej repatriácie, pre prípad, že sa CK dostane do úpadku. Ďalšie informácie o základných právach podľa zákona č. 170 /2018 Z. z. nájdete na nasledujúcom odkaze: https://data.profitour.cz/CMS/Web/188/Data/Dokument/Zakon170/ZZ170.pdf

Informácie o zájazde: nájdete TU.

a) Všeobecné informácie o zájazde:

cieľové miesto: Srí Lanka

trasa cesty: Bratislava – letisko Viedeň – letisko Dubaj – letisko Colombo – Polhena (11 nocí) – letisko Colombo – letisko Dubaj – letisko Viedeň – Bratislava

termín a čas začatia zájazdu: 29.2.2020, 11:30

termín a čas skončenia zájazdu: 13.3.2020, 14:00

dĺžka pobytu s dátumami: 14 dní

počet zahrnutých nocí: 11 nocí

b) Informácie o preprave druh a kategória dopravného prostriedku:

trieda dopravného prostriedku: zájazdové autobusy a minibusy, lietadlá leteckej spoločnosti EMIRATES

dopravné spojenia: sú vypísané presne v informáciách o zájazde TU

miesto odchodu a návratu: Bratislava, Bottova ulica (autobusová stanica Mlynské Nivy)

miesta a trvanie zastávok: letisko Dubaj cca 3 hodiny prestup v oboch smeroch

c) Informácie o ubytovacom zariadení:

názov ubytovacieho zariadenia: hotel Culture Resort

poloha ubytovacieho zariadenia: pri pláži, pri oceáne

kategória ubytovacieho zariadenia (a krajina, podľa ktorej je ubytovacie zariadenie klasifikované): cca 3*** Srí Lanka

stupeň vybavenosti ubytovacieho zariadenia: uteráky a toaletné potreby k dispozícii, fén na izbách alebo na recepcii

charakteristické znaky ubytovacieho zariadenia: drevený nábytok, vetranie (klimatizácia alebo vetrák), terasa / balkón

d) Informácie o stravovaní:

spôsob stravovania: raňajky, v lietadle výber z diét

rozsah stravovania: raňajky servírované alebo formou bufetu

forma stravovania: strava v hotelovej reštaurácii

e) Informácie o iných službách program v mieste pobytu, výlety, exkurzie alebo iné služby zahrnuté v celkovej cene zájazdu:

na mieste pobytu budú možné výlety podľa záujmu, tieto rovnako ako vstupné do atrakcií sa platí zvlášť na mieste

f) Skupinové zájazdy – vymedzenie služieb cestovného ruchu poskytovaných cestujúcemu v rámci skupiny:

približná veľkosť skupiny: cca 10 osôb

g) Súčasťou zájazdu sú iné služby cestovného ruchu vymedzené v § 2 písm. a) štvrtom bode zákona č. 170 /2018 Z. z. poskytované v cudzom jazyku:

NIE, sprievodcovské služby sú v slovenčine

h) Informácie o vhodnosti cesty:

Zájazd je vhodný aj pre osoby so zníženou pohyblivosťou: NIE

Ďalšie presné informácie o vhodnosti cesty, o ktoré cestujúci požiadal, berúc do úvahy potreby cestujúceho:

Informácie o cestovnej kancelárii, ktorá nesie zodpovednosť za riadne poskytnutie všetkých služieb cestovného ruchu zahrnutých v zmluve o zájazde: nájdete TU

Informácie o cene a platobných podmienkach:

celková cena zájazdu vrátane daní, všetkých nákladov a poplatkov: 1.680 € + poistenie (podľa výberu), informácia o platbe do 20.2.2020

o vízových povinnostiach, pasových povinnostiach a iných povinnostiach: pas musí mať platnosť aspoň 180 dní po návrate

predpokladaná lehota na vydanie víz: 1 deň

informácie o zdravotných požiadavkách v cieľovom mieste: nie sú povinné žiadne očkovania

Požaduje sa na realizáciu zájazdu minimálny počet účastníkov? ÁNO – aspoň 7 osôb

Informácie o poverenom zodpovednom zástupcovi alebo o inom subjekte, prostredníctvom ktorého je možné sa skontaktovať s cestovnou kanceláriou:

meno zodpovedného zástupcu: Irena Chrapanová

adresa zodpovedného zástupcu: chrapanova@liber.sk

telefónne číslo: +421 0903 447 202

Poskytnutie pomoci cestovnou kanceláriou: možné prostredníctvom zodpovedného zástupcu