Wikiel Ilona Maria


p-ilona-wikielKvalifikovaný sprievodca Súkromnou hotelovou akadémiou HaGMa.
Hovorí po poľsky.
Je šarmantná a empatická. Má výborné znalosti o architektúre.
Pripravuje výlety do Poľska.