CITÁTY O BOHU

Jún 12, 2011 by Irena Chrapanová  
Zaraden pod CITÁTY

BOH = LÁSKA“Ak chcete pobaviť Pána Boha, zoznámte ho so svojimi plánmi do budúcna.” Woody Allen

“Možno by sa Biblia začala viac čítať, keby Boh prišiel so súťažou: Vyhrajte týždeň v nebi.”
Pavel Kosorin

“Zásluha o vynález hovoriaceho stroja neprislúcha mne, ale Bohu, ktorý stvoril ženu. Ja som vynašiel iba prvý hovoriaci stroj, ktorý je možné zastaviť.”
Thomas Alva Edison

“Keď dá Pán Boh zdravie, aj hriechy budú.”
poľské príslovie

“Modlite sa k Bohu, ale veslujte k brehu.”
ruské príslovie