CITÁTY O SMIECHU

September 29, 2009 by Irena Chrapanová  
Zaraden pod CITÁTY

ÚSMEVSmiech iba blbcov uráža, ale múdrych lieči.”
- Jan Werich -

“Ľudia sa smejú na tom, čo je smiešne,
alebo na tom, čomu nerozumejú.”
– Anton Pavlovič Čechov -

“Ženy i klauni sa maľujú.
Záleží iba na mužoch, komu sa budú smiať.”
– Zdeňka Ortová -

“Je zle oblečený ten, kto nenosí na tvári úsmev.”
– Percy Bysshe Shelley -

“Úsmev je beztrestná možnosť
ukázať protivníkovi zuby.”
- Robert Lembke -