BRATISLAVA – 7. vychádzka, 29.8.2021, nedeľa

Júl 10, 2021 by Irena Chrapanová  
Zaraden pod VÝLETY AKTUÁLNE

Wikipedia - Jezuitsky kostol BA Od 16. storočia boli protestanti silnou súčasťou nášho mesta. Aj keď viera sa rozvíjala pomaly a mala aj svoju smutnú históriu, evanjelici a iné protestantské cirkvi tu zanechali množstvo zaujímavých stavieb. Po vytlačení evanjelikov z mesta sa vytvorila za hradbami štvrť, kde pôsobili a pôsobia dodnes. Práve bratislavský zbor mal pozoruhodnú históriu, spojenú s veľkými menami ako napr. Matej Bel z Očovej. Ďalších velikánov mali vo svojich radoch aj štúrovci, ktorí sem chodili do školy. Povieme si tiež o histórii evanjelického cintorína, na ktorom odpočívajú mnohé významné osobnosti, ako napr. vynálezca a tvorca helikoptéry Ján Bahýľ, projektant domu Manderla a obchodného domu Dunaj architekt Christian Ludwig, autor prvej slovenskej opery Ján Levoslav Bella, národný buditeľ Vendelín Bohboj Kutlík či historik Ján Kvačala. Na palisádach si pozrieme priečelie kostola cirkvi bratskej a budeme hádať, na priečelie ktorého kostola sa podobá. A viete, ktorý protestantský kostol má najväčšiu strechu v meste a celkom raritne má až 2 chóry? Ktorý kostol má na veži namiesto kríža zlatú hviezdu? ;-) Dozviete sa!

Cena vychádzky (príspevok na hrošíka):
3,5  €
všetky vekové kategórie; zdarma držiteľ permanentky a dieťa do 15 r. v sprievode dospelého.

Stretneme sa10:00 a o 14:00 na Primaciálnom námestí pri studni. Vychádzku ukončíme o 12:00 a o 16:00. Môžete si vybrať čas.

Sprevádza: Dagmar Gubová.

Počasie v Bratislave: môžete pozrieť TU.

Prihlásiť sa môžete TU: Do prihlášky na Vami preferovaný čas napíšte číslo Vašej permanentky a počet osôb, za ktoré platíte. Kto nemá permanentku, môže zaplatiť bankovým prevodom (informácie zašleme mailom). Prihláseným miesta potvrdzujeme. Vychádzka sa uskutoční určite.

Objednať si permanentku môžete vyplnením prihlášky TU.

Wikipedia - Bratislava v 16. storočí

BRATISLAVA – 10. vychádzka, 8.11.2015, nedeľa

Október 4, 2015 by Irena Chrapanová  
Zaraden pod VÝLETY AKTUÁLNE

Wikipedia Ludovit Stur28.10.2015 to bude presne 200 rokov, čo sa narodil Ľudovít Štúr. Vydáme sa preto po jeho stopách, ktoré sú dodnes v Bratislave čitateľné a pripomenieme si aj jeho priateľov a „spolubojovníkov“ za dobrú vec. Mená tých mužov sú nám snáď notoricky známe z učebníc, no my sa na nich pokúsime pozrieť inak: ako na ľudí z mäsa a kostí s ich každodennými starosťami a pohnutými osudmi, ktorí aj napriek mnohým ťažkostiam dokázali prekročiť svoj vlastný tieň. Vydáme sa po stopách tých, ktorí sú vymenúvaní v kapitolách o slovenskom národnom obrodení a porozmýšľame, prečo sa práve Bratislava, mesto s prevahou po nemecky a po maďarsky hovoriaceho obyvateľstva, stala miestom zrodu spisovnej slovenčiny. Ako to, že práve tu sa formovali oba prúdy zapálených národovcov, katolíckych bernolákovcov aj evanjelických štúrovcov? Ako vyzeral ich súkromný život? Kde študovali? Za akých dramatických okolností predniesol Štúr svoju plamennú reč na uhorskom sneme? Akú úlohu zohral Bratislavský hrad a hrad Devín, na ktorý sa štúrovci vydali na výlet?

Cena vychádzky (príspevok na hrošíka):
2,50 €
pre všetky vekové kategórie; zdarma držiteľ permanentky a dieťa do 15 r. v sprievode dospelého.

Stretneme sa14:00 hod. na Primaciálnom námestí pri studni. Vychádzku ukončíme o 16:00 hod.

Sprevádza: Viera Jančušková.

Počasie v Bratislave: môžete pozrieť TU.

Prihlásiť sa nie je potrebné. Vychádzka sa uskutoční určite !!!

Objednať si permanentku môžete vyplnením prihlášky TU.

Wikimedia Evanjelické lýceum

28.10.2015 to bude presne 200 rokov, čo sa narodil Ľudovít Štúr.

>> Vydáme sa preto po jeho stopách, ktoré sú dodnes v Bratislave

>> čitateľné a pripomenieme si aj jeho priateľov a „spolubojovníkov“ za

>> dobrú vec.