Poistenie insolventnosti


Spoločnosť LIBER s. r. o. je v r. 2023 províznym predajcom zájazdov spoločnosti Travego Tour s.r.o.

Rok 2023:

Európska CP - insolventnosť GL 2023

Spoločnosť LIBER s. r. o. je v r. 2022 províznym predajcom zájazdov spoločnosti Travego Tour s.r.o.

Rok 2022:

Union - insolventnosť GL 2022

Spoločnosť LIBER s. r. o. je v r. 2021 províznym predajcom zájazdov spoločnosti ELIT – Travel, s.r.o.

Rok 2021:

Európska CP - insolventnosť GL 2021

Spoločnosť LIBER s. r. o. je v r. 2021 províznym predajcom zájazdov spoločnosti Travego Tour s.r.o.

Rok 2021:

UNION - Insolventnosť GL 2021

Spoločnosť LIBER s. r. o. je v r. 2020 províznym predajcom zájazdov spoločnosti Irena Chrapanová – LIBER.

Rok 2020:

Insolventnosť - GL 2020


28.8.2019
poisťovňa Kooperativa zamietla žiadosť LIBER s. r. o. o predĺženie poistenia insolventnosti. Z tohto dôvodu CK LIBER prestáva realizovať a inkasovať platby pre vlastné zájazdy a až do získania nového poistenia insolventnosti bude na realizácii zájazdov v súlade s platnou legislatívou spolupracovať s priateľskými CK ;-)

Rok 2018-2019:
Kooperativa 1.8.2018-31.7.2019
Rok 2017-2018:

Kooperativa 1.8.2017 - 31.7.2018

Rok 2016-2017:
Kooperativa 1.8.2016 - 31.7.2017

Rok 2015-2016:

Kooperativa 1.8.2015-31.7.2016Rok 2014-2015:Kooperativa 1.8.2014 - 31.7.2015

Rok 2013-2014:

Kooperativa 1.8.2013-31.7.2014