SLOVNÍK – stavby


knihy-282-kbNie každý sme odborník na architektúru či históriu, no napriek tomu nás zaujíma svet okolo nás. Aby sme mu lepšie rozumeli a mohli sa tešiť z nových objavov, tvorme spolu slovník na cesty. Nie cudzojazyčný, ale vysvetľujúci, čo ktoré slovo, s ktorým sme sa stretli, vlastne znamená.

Keď budete počuť na našich výletoch slovo, ktorému nerozumiete, alebo si nie ste istí jeho správnym významom, napíšte nám a my Vám ho preložíme.

Tiež nám môžete napísať, čo by Vás ešte zaujímalo. Na začiatok píšeme “názvy budov”, na ktoré ste sa pýtali najviac:

akropola = opevnené návršie starovekých miest, opevnený súbor stavieb na vyvýšenom mieste

bazilika = kresťanský chrám s viacerými loďami (nepárny počet) , ktoré sú pozdĺžne a oddelené stĺporadím

bazilika major = bazilika, v ktorej má právo celebrovať iba pápež a kňazi ním poverení (sú len 4 na celom svete a to vo Vatikáne)

bazilika minor = pápežský kostol, v ktorom je možné získavať odpustky a niekoľkokrát do roka sa tam musia konať pontifikálne sväté omše za Svätého Otca (na Slovensku sú v Šaštíne, v Nitre, v Rajeckej Lesnej, v Starých Horách, v Kežmarku, v Levoči, v Ľutine, v Bardejove, vo Vranove nad Topľou a v Trnave)

bunker = obranná stavba, spravidla železobetónový objekt

cerkev / cerkov = gréckokatolícky alebo pravoslávny chrám (nikdy nie “kostol”)

dóm = hlavný chrám (tiež rozľahlá podzemná krasová jaskyňa)

džámija = islamská mešita niekedy spojená so školou

hrad = opevnené sídlo panovníkov alebo šľachticov v stredoveku umiestnené obyčajne na menej prístupnom mieste

hradisko = opevnené sídlo z praveku alebo miesto, kde stojí hrad

chrám = väčší kostol

kaplica = zriedkavo používané synonymum pre kaplnku

kaplnka = menší kostol bez vlastnej farskej správy

kaštieľ = mestské aj vidiecke sídlo šľachtica alebo bohatšieho zemana, ktoré vystriedalo hrad či zámok

katedrála = hlavný chrám (s kaplnkami) v sídle biskupstva alebo arcibiskupstva

konkatedrála = katedrála, ktorá zdieľa právo byť sídlom biskupa s inou katedrálou

kostol = sakrálna (cirkevná) stavba, ktorá slúži kresťanom na výkon bohoslužieb

kryt =synonymum pre bunker, úkryt

kúria = skromnejšie vidiecke sídlo zemanov, tiež mestské šľachtické obydlie (nemala obranný charakter)

mešita = mohamedánsky kostol či modlitebňa, centrum náboženského života islamu

modlitebňa = budova alebo miestnosť na vykonávanie modlitieb

palác = reprezentatívna budova šľachtica či mešťana (hlavne v meste), tiež hlavná budova hradu či pevnosti

pevnosť = opevnený objekt vojenskej dôležitosti umožňujúci dlhodobý pobyt vojenskej posádky

sídlo = akékoľvek priestorovo oddelené zoskupenie domov, tiež jednotlivé priestorovo oddelené obydlia

sobor = pravoslávny kostol (tiež koncil = zhromaždenie, snem) príslušníkov pravoslávnej cirkvi

svätyňa = budova určená na náboženské obrady

synagóga = židovský kostol

zámok
= voľne stojaca obytná budova (komplex budov) zasadená do prírody alebo obkolesená záhradou či parkom