Gašparíková Jana


A, N Jana GašparíkováKvalifikovaný sprievodca BKIS.
Hovorí po anglicky a po nemecky.
Sprevádza najmä anglicky hovoriacich turistov po Bratislave.
Rada tiež objavuje rôzne zákutia Bratislavy pre slovenských klientov.
Má titul PhDr. a široké vedomosti, ktorými vie obohatiť poslucháčov.
Venuje sa najmä kultúrnym a historickým témam.