Storno podmienky


Storno poplatky pri inej ako leteckej doprave – bez nocľahu:

- pri stornovaní viac ako 10 dní pred začiatkom výletu sú 20 % z ceny + CK zaplatené poistenie a vstupné*
- pri stornovaní menej ako 10 dní pred začiatkom výletu sú 50 % z ceny + CK zaplatené poistenie a vstupné*
- pri stornovaní menej ako 5 dní pred začiatkom výletu sú 80 % z ceny + CK zaplatené poistenie a vstupné*
- pri stornovaní menej ako 48 hodín pred časom zrazu sú 100 % z ceny + CK zaplatené poistenie a vstupné*

Storno poplatky pri inej ako leteckej doprave – s nocľahom:

- pri stornovaní viac ako 30 dní pred začiatkom zájazdu sú 20 % z ceny + CK zaplatené poistenie a vstupné*
- pri stornovaní menej ako 30 dní pred začiatkom zájazdu sú 50 % z ceny + CK zaplatené poistenie a vstupné*
- pri stornovaní menej ako 10 dní pred začiatkom zájazdu sú 80 % z ceny + CK zaplatené poistenie a vstupné*
- pri stornovaní menej ako 5 dní pred časom zrazu sú 100 % z ceny + CK zaplatené poistenie a vstupné*

Po dohode je však možné za seba poslať náhradníka.
Pokiaľ sa výlet neuskutoční z dôvodu na strane LIBER s. r. o., poplatok Vám bude v plnej výške vrátený.

Storno poplatky pri leteckej doprave:

- pri stornovaní viac ako 30 dní pred začiatkom zájazdu sú 60 % z ceny + CK zaplatené poistenie a vstupné*
- pri stornovaní menej ako 30 dní pred začiatkom zájazdu sú 80 % z ceny + CK zaplatené poistenie a vstupné*
- pri stornovaní menej ako 10 dní pred časom zrazu sú 100 % z jeho ceny + CK zaplatené poistenie a vstupné*

Nakoľko sa letenky kupujú na meno, nie je možné za seba poslať náhradníka s výnimkou leteniek, ktoré to za poplatok do určitého termínu umožňujú.
Pokiaľ sa výlet neuskutoční z dôvodu na strane LIBER s. r. o., poplatok Vám bude v plnej výške vrátený.

*Vrátenie zaplateného vstupného pri storne:

Objednané vstupné vraciame klientom vo výške 100 %, pokiaľ toto nebolo CK-ou vopred zakúpené. Pokiaľ vstupné CK-ou zakúpené bolo, prepadá v prípade storna jeho hodnota v celkovej výške. Výnimky sú možné len v prípade, že CK stornované produkty opakovane predá – vtedy môže poskytnúť obom klientom zľavu.

Storno poplatky sprievodcovských služieb:

- pri stornovaní menej ako 5 dní pred začiatkom prehliadky sú 60 % z ceny
- pri stornovaní menej ako 48 hodín pred začiatkom prehliadky sú 80 % z ceny
- pri stornovaní menej ako 5 hodín pred začiatkom prehliadky sú 100 % z ceny
- ceny vstupeniek do atrakcií sa vracajú len v prípade, že ešte neboli kúpené !!!

Tieto storno podmienky cestovnej kancelárie LIBER platia od 4.9.2014 do odvolania.