Jančušková Viera


SJ Viera JančuškováKvalifikovaný sprievodca BKIS.
Nesprevádza v žiadnom cudzom jazyku.
Je nabitá vedomosťami a rozpráva veľmi pútavo.
Pripravuje vychádzky po Bratislave a výlety do Čiech a po Slovensku.