SEDENIE


Zasadací poriadok vypracúvame
- aby bolo sedenie v autobuse spravodlivé,
- aby sme dodržali bezpečnostné pravidlá (deti do 12 rokov a do 150 cm výšky nesmú sedieť na 1. sedadlách),
- aby sme rýchlejšie zistili, kto nám chýba!

Pravidlá pre zasadací poriadok:
- najskôr usádzame osoby, ktoré si zaplatili prednostné sedenie (podľa poradia prihlášok aj podľa ich preferencií),
- následne usádzame tých, ktorí si nezaplatili (rovnako v poradí, v akom sa prihlasovali).

Prečo je daná služba spoplatnená:
- nevedeli by sme rozlíšiť, kto prednostné sedenie skutočne potrebuje,
- každá požiadavka mimo systému zvyšuje administratívnu náročnosť.

LIBER 2016-11-12 foto bus 4