BRATISLAVA – 9. vychádzka a plavba loďou, 14.7.2024, nedeľa

9. Júl 2024 - Irena Chrapanová  , Zaradené pod BRATISLAVA, VÝLETY AKTUÁLNE

LIBER _MG_1457Už tradične spojíme prázdninovú vychádzku s plavbou loďou po Dunaji. Vychádzku venujeme téme vody a preto zameriame našu pozornosť na objekty a miesta, ktoré s vodou súvisia: studňa, prístenná fontána, fontána, povodňová ryska, odkvap, vodná priekopa, vodovod, kanalizácia, nábrežie, prístav, most, mlyn… Dozvieme sa, na čo všetko ľudia v minulosti vodu používali a ako s ňou hospodárili. Tiež si názorne ukážeme, ako voda ovplyvňovala životy ľudí aj celého mesta. Zamyslíme sa spolu nad vývojom upratovania a pravidiel hygieny. Spomenieme tiež legendu spojenú s bývalou gotickou sochou, ktorá vraj naučila obyvateľov mesta dbať o čistotu ulíc. Nahradila ju baroková socha Madony s Jezuliatkom. Pochopíme tiež, ako dôvtip vynálezcov a vedcov zjednodušil naše životy. Záverom vychádzky sa spoločne pokocháme Bratislavou z brehu Dunaja a hlavne z lodi, ktorou sa budeme plaviť medzi najvzdialenejšími dunajskými mostmi na území Bratislavy. Plavba trvá 1 hodinu (v minulosti trvala iba 45 min.) a loď je vždy v jednom smere jazdy bližšie k pravému a v jednom bližšie k ľavému brehu.

Cena vychádzky (príspevok na hrošíka):
4,50 € osoba; 5 € menej ako 24 hod. pred vychádzkou; zdarma držiteľ permanentky a dieťa do 15 rokov.

Okružná jazda loďou po Dunaji 15:30 – 16:30 hod.:
13 € = dospelý; 11,50 € = dôchodca nad 60 r., študent, ZŤP, ZŤP/S; 10 € = dieťa do 15 rokov; zadarmo = dieťa do 2 rokov, sprievodca ZŤP/S. Je možné zúčastniť sa vychádzky aj bez plavby loďou.

Stretneme sa o 14:00 na Primaciálnom nám. pri studni. Vychádzku vrátane plavby ukončíme o 16:30 na nábreží.

Sprevádza: Irena Chrapanová.

Počasie v Bratislave: môžete pozrieť TU.

Prihlásiť sa môžete TU. Do prihlášky na Vami vybraný čas napíšte číslo permanentky a počet osôb, za ktoré platíte. Kto nemá permanentku, môže zaplatiť bankovým prevodom. Vychádzka sa uskutoční určite.

Zasielanie bezplatných sms informácií o vychádzkach: môžete žiadať TU.

Permanentku na vychádzky si môžete objednať vyplnením prihlášky TU.

Bratislava Dunaj 1.7.2021 LIBER

Komentáre: