ZMLUVA


POISTENIE INSOLVENTNOSTI – CK LIBER je v súlade s platnou legislatívou poistená proti insolventnosti u poisťovne Kooperativa, kde aj zložila povinnú kauciu. Aktuálny poistný certifikát si môžete pozrieť TU.

REKLAMÁCIA – každý klient má právo reklamovať zakúpené služby. Toto je však potrebné urobiť písomne (mailom alebo listom) a do 3 mesiacov od udalosti. CK je následne povinná reklamáciu vybaviť do 30 dní od jej doručenia. Námety na rozšírenie či zlepšenie služieb je možné posielať písomne a kedykoľvek TU.

SACKA - CK LIBER je od roku 2011 dobrovoľným členom Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA) a hlási sa k etickému kódexu jej členov. Ako hlavné motto svojej snahy o čestné podnikanie si vyberá zdaňovanie príjmov a podávanie pravdivých informácií o sebe aj o svojich produktoch.

STORNO - až do zaplatenia zálohy alebo celkovej ceny je prihláška nezáväzná. Úhradou sa prihláška stáva záväznou a v prípade storna účasti sa účtujú storno poplatky. Tieto sú iné pri leteckej doprave, iné pri ostatných formách dopravy a iné pri sprievodcovských službách. Storno poplatky CK LIBER sú uvedené TU.

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY – sa týkajú všetkých zájazdov a všetkých klientov. Presne definujú práva a povinnosti zmluvných strán, všeobecné dojednania o cene a platbe, tiež možnosti a spôsoby zmeny alebo zrušenia (stornovania) Zmluvy o obstaraní zájazdu. Venujú sa aj možnostiam a spôsobom reklamovania. TU.

ZÁKON O ZÁJAZDOCH, podmienkach podnikania CK a CA – riadi sa ním aj naša CK. Presné znenie nájdete TU.

ZMLUVA O OBSTARANÍ ZÁJAZDU – musí mať písomnú podobu. CK sa ňou zaväzuje, že klientovi zabezpečí vopred pripravený zájazd a klient sa ňou zaväzuje, že zaplatí CK dohodnutú cenu v dohodnutom čase. Prílohou zmluvy sú: Všeobecné zmluvné podmienky a doklad o poistení insolventnosti CK (uvedené na našom webe).
1-dňový výlet nie je zájazd!

LIBER Srí Lanka leto 2012 IMG_4733