FAKTÚRA


FAKTURÁCIANaše fakturačné údaje sú:

IČO: 44256035

DIČ: 2022639267

IČ pre DPH: SK2022639267 (od 1.7.2010 do 30.9.2021)

Číslo účtu: 2622712976 / 1100 (Tatra banka)

IBAN: SK49 1100 0000 0026 2271 2976
BIC (SWIFT): TATRSKBX

Fakturačná a poštová adresa: LIBER s. r. o.,
Hanácka 13, 821 04  Bratislava, Slovenská republika

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka číslo 53191/B

Konateľ: Irena Chrapanová