Zváž, ktorého vlka budeš kŕmiť…

14. Marec 2010 - Irena Chrapanová  
Zaradené pod O DVOCH VLKOCH

VLCI polárni LV jeden večer zobral starý Indián svojho vnuka a rozprával mu o boji, ktorý prebieha vo vnútri každého človeka. Povedal mu: “synček, ten boj v každom z nás je bojom medzi dvomi ‘vlkmi’.

Jeden je zlý: Je to zúrivosť, závisť, žiarlivosť, smútok, sebeckosť, hrubosť, nenávisť, sebaľútosť, falošnosť, namyslenosť, ľahostajnosť a ego.

Ten druhý je dobrý: Je to radosť, pokoj, láska, nádej, vyrovnanosť, skromnosť, láskavosť, empatia, štedrosť, vernosť, súcit a dôvera.”

Vnuk o tom všetkom rozmýšľal a po chvíli sa opýtal: “A ktorý vlk vyhrá?”

Starý Indián odpovedal: “Ten, ktorého kŕmiš.”

(od Elenky Krčulovej, 15.6.2008)

VLCI