Záni Martin


A, H, N Martin ZániKvalifikovaný sprievodca BKIS.
Sprevádza v anglickom a v slovenskom jazyku.
Ovláda tiež hebrejčinu a dohovorí sa aj po nemecky.
Zaujíma sa o architektúru, má rád históriu a umenie.
Sprevádza po Bratislave, ale aj po iných častiach Slovenska.
Obľubuje Záhorie, Malokarpatskú vínnu cestu, kráľovské a banské mestá.
Z Čiech má najradšej Prahu, Brno, Olomouc a Znojmo.
Z Rakúska Eisenstadt, Baden, Heiligenkreutz. Tiež Blízky východ a Izrael.