Celoročné cestovné poistenie UNION


VÝHODY:
- poistenie sa vzťahuje na každé vycestovanie do zahraničia,
- dĺžka jedného pobytu v zahraničí môže byť aj 45 dní nepretržite,
- poistenie platí v Európe aj na celom svete,
- poistiť sa môžu aj klienti, ktorí sa aktívne venujú vybraným športom,
- možnosť výhodného poistenia rodinných príslušníkov,
- online nahlasovanie poistných udalostí z poistenia liečebných nákladov v zahraničí,
- neobmedzené asistenčné služby sú klientom k dispozícii NONSTOP, tj. 24 – hodín denne, 365 dní v roku.

NEVÝHODY:
- poistenie nie je možné uzatvoriť pre osoby staršie ako 70 rokov (tie vieme poistiť len v rámci zájazdu).

CENY:

územná platnosť EURÓPA
variant poistenia individuálne poistenie rodinné poistenie
typ poistenia / riziková skupina turista šport turista šport
KLASIK 21 € 44 € 53 € 97 €
KOMFORT 28 € 54 € 72 € 142 €
KOMFORT STORNO 35 € 63 € 88 € 168 €
územná platnosť SVET
variant poistenia individuálne poistenie rodinné poistenie
typ poistenia / riziková skupina turista šport turista šport
KLASIK 44 € 88 € 108 € 195 €
KOMFORT 54 € 106 € 133 € 240 €
KOMFORT STORNO 63 € 125 € 159 € 284 €


TYPY POISTENIA:
A) KLASIK:
1. poistenie liečebných nákladov v zahraničí
2. asistenčné služby v zahraničí
3. poistenie nákladov na zásah Horskej záchrannej služby (poistenie HZS)
B) KOMFORT:
1. poistenie liečebných nákladov v zahraničí
2. asistenčné služby v zahraničí
3. poistenie batožiny
4. úrazové poistenie
5. poistenie zodpovednosti za škody
6. doplnkové pripoistenie (poistenie nákladov na cestu blízkej osoby poisteného, poistenie nákladov v prípade choroby dieťaťa, poistenie cestovných nákladov v prípade nepojazdného vozidla, poistenie nákladov na technickú pomoc pri záchrane v horách v zahraničí)
7. poistenie nákladov na zásah Horskej záchrannej služby (poistenie HZS)
C) KOMFORT STORNO:
1. poistenie liečebných nákladov v zahraničí
2. asistenčné služby v zahraničí
3. poistenie batožiny
4. úrazové poistenie
5. poistenie zodpovednosti za škody
6. doplnkové pripoistenie (poistenie nákladov na cestu blízkej osoby poisteného, poistenie nákladov v prípade choroby dieťaťa, poistenie cestovných nákladov v prípade nepojazdného vozidla, poistenie nákladov na technickú pomoc pri záchrane v horách v zahraničí)
7. poistenie nákladov na zásah Horskej záchrannej služby (poistenie HZS)
8. poistenie storna objednanej služby (platí pre poistné udalosti od 30. dňa poistenia)

POISTENÉ OSOBY:
INDIVIDUÁLNE
Fyzická osoba, ktorej vek ku dňu začiatku poistenia neprekročil 70 rokov. Poistenie sa nevzťahuje na vodičov z povolania počas ich pracovných ciest.
RODINNÉ
Poisteným je fyzická osoba, ktorej vek ku dňu začiatku poistenia neprekročil 70 rokov a jej rodinní príslušníci, za ktorých sa považuje manžel /manželka, ak ich vek ku dňu začiatku poistenia neprekročil 70 rokov a deti do 18. roku veku. Poistenie sa nevzťahuje na vodičov z povolania počas ich pracovných ciest.

RIZIKOVÉ SKUPINY:
TURISTA
Fyzická osoba vo veku do 70 rokov, ktorá nebude v zahraničí manuálne pracovať ani vykonávať aktívnu športovú činnosť.
ŠPORT
Fyzická osoba vo veku do 70 rokov, ktorá bude v zahraničí vykonávať športovú činnosť (zimné športy, tenis, squash, basketbal, horská cyklistika s výnimkou zjazdu v horskom teréne, jazda na zvieratách, skateboarding, príprava na súťaž alebo účasť na súťaži v akýchkoľvek športových disciplínach, okrem rizikových športov), ktorá nebude v zahraničí manuálne pracovať.

ÚZEMNÁ PLATNOSŤ POISTENIA:
EURÓPA európske štáty a Turecko, Alžírsko, Maroko, Tunisko, Cyprus, Egypt, Izrael, Jordánsko, Gruzínsko, Arménsko, Azerbajdžan a európska časť Ruskej federácie, s výnimkou Slovenskej republiky, krajiny trvalého pobytu poisteného a krajiny, v ktorej je poistený účastníkom verejného zdravotného poistenia.
SVET všetky krajiny sveta s výnimkou Slovenskej republiky, krajiny trvalého pobytu poisteného a krajiny, v ktorej je poistený účastníkom verejného zdravotného poistenia.

POISTNÁ DOBA:
Poistenie sa dojednáva odo dňa, ktorý si vyberiete a platí 365 dní.

Všeobecné poistné podmienky:
Poistné podmienky
Zmluvné podmienky
Informácie pre spotrebiteľa
Rozsah poistného krytia
Ochrana osobných údajov

OBJEDNAŤ POISTENIE môžete cez PRIHLÁŠKOVÝ FORMULÁR. Do poznámky uveďte, ktoré poistenie ste si vybrali a odkedy má platiť. Tiež údaje k poisteným osobám (meno, adresa, rodné číslo).

Pokiaľ POTREBUJETE PORADIŤ, kontaktujte nás denne 9:00-21:00 (aj počas víkendu a sviatkov, nie 24.12.).

Irenka v oblakoch