CENY


RUKYCENY VÝLETOV A ZÁJAZDOV:

V cene je zahrnuté cestovné, organizačné náklady a sprievodcovské služby. V cene viacdňových zájazdov je aj ubytovanie.

V cene nie je zahrnuté vstupné, poistenie, strava a nápoje. Na výlety aj zájazdy je možné sa poistiť.

Rezervácia prednostného výberu miesta, nástup a výstup po ceste, presun na iný výlet / zájazd:
- 1 deň = 4 € / os.
- 2 dni = 7 € / os.
- 3 a viac dní = 10 € / os.
- 7 a viac dní = 20 € / os.

V prípade, že zaplatíte zníženú cenu (dôchodca, študent, dieťa, držiteľ preukazu ZŤP a ZŤP/S), ste povinný vedieť sa v čase výletu preukázať nárokom na toto zníženie ceny. V opačnom prípade buď doplatíte rozdiel vrátane prípadných poplatkov alebo sa nezúčastníte časti programu aspoň vo výške Vášho nedoplatku.

V prípade, že zaplatíte plnú cenu a v priebehu výletu dôjde k neplánovanej úspore (napríklad voľný vstup pre novinárov či zrušenie atrakcie), bude Vám tento rozdiel vrátený podľa dohovoru buď formou zľavy na ďalší výlet alebo poukázaný bankovým prevodom na Váš bankový účet.

Storno podmienky výletov a zájazdov
pozrite, prosím, TU.

Poplatok za zmenu mena (vždy len jeden):
- na zozname účastníkov výletu je 3 €
- na zozname účastníkov zájazdu je 6 €
- na zozname leteckej dopravy je 9 € + poplatok podľa cenníku leteckej spoločnosti (ak zmenu umožňuje)

Poplatok za vrátenie preplatku na účet:
- na každé číslo účtu klienta je 1 € (= preplatky do výšky 1 € nevraciame)
- preúčtovanie preplatku je zdarma (preplatky v hotovosti nevraciame)

LBER BRATISLAVA-1.6.2011-HPIM48831CENY SPRIEVODCOVSKÝCH SLUŽIEB od 1.2.2022:
- po slovensky alebo po česky hovoriaci sprievodca: 20 € / hod.
- po anglicky alebo po nemecky hovoriaci sprievodca: 25 € / hod.
- sprievodca hovoriaci inou rečou, než je uvedená: 30 € / hod.

Pri zúčtovaní sa cena ráta presne za každú začatú polhodinu. Platí sa aj tzv. 0. hodina, ktorá zahŕňa náklady spojené s prípravou sprievodcu a jeho cestou na a z miesta zrazu.

Uvedené ceny inkasujeme len v prípade samostatného objednania sprievodcovských služieb.
V prípade, že sa prihlásite na výlet, je cena sprievodcovských služieb súčasťou celkovej ceny.

Storno podmienky sprievodcovských služieb
pozrite, prosím, TU.

CENY VÝLETOV PRE SKUPINY A PRE INDIVIDUÁLNYCH KLIENTOV:

- počítame vždy osobitne s ohľadom na počet účastníkov, reč sprievodcu, vzdialenosť dopravy a cenu vstupeniek, prípadne tiež ubytovania a stravy,
- do ceny je možné zahrnúť aj poistenie (odporúčame hlavne u skupín detí),
- časovanie výletu a rezervácie vstupeniek pre skupiny nie sú spoplatnené,
- máme prax s výletmi pre firemné a seniorské skupiny, záujmové združenia, školy a škôlky,- individuálne sa staráme predovšetkým o firemných obchodných partnerov a rodiny.

CENY FOTOGRAFICKÝCH SLUŽIEB – LIBER FOTOGRAFIÍ:

- použitých na inzerciu našich služieb = ZDARMA
- použitých na inzerciu cudzích služieb = 5 € / fotografia
- ukradnutých z nášho webu bez súhlasu = 50 €* / fotografia
- ukradnutých z nášho webu bez súhlasu a použitých na inzerciu cudzích služieb = 55 €* / každé zverejnenie fotografie
LIBER fotografie sú tie, ktoré majú na začiatku názvu slovo LIBER (pri nabehnutí myšou).
* V prípade krádeží fotografií (autorské práva k fotografickým dielam) si vyhradzujeme právo žiadať o okamžité zmazanie fotografií z internetových médií a v prípade ich zverejnenia v tlačovinách o verejné ospravedlnenie.

CERVENY KAMEN 29.7.2010 IMG_4868

KREMNICA 6.10.2010 IMG_6210