POISTENIE


UNION LOGO úzke

V prípade, že sa rozhodnete poistiť, pripíšte do prihlášky Vaše rodné číslo, adresu trvalého bydliska s PSČ a typ poistenia (A1 – A1 pandemic – A2 exklusive – A3 – A3 pandemic – B – C – D). Cena za výlet či zájazd bude adekvátne vyššia.
V prípade, že cestujete častejšie, ponúkame Vám možnosť celoročného poistenia.

Poistenie UNION Vám ponúkame pre osobu a deň (od 1.12.2022 v nových cenách):

- na všetky naše výlety či zájazdy organizované V ZAHRANIČÍ – EURÓPA (RUSKO):

A1/ 3 € = komplexné cestovné poistenie /úraz, batožina, storno do 1.000 €, liečebné náklady/*
A1 pandemic/ 4 € = + náklady spojené s ochorením covidom na zájazde (doprava, karanténa)/*
A2 exklusive / 4,50 € = komplexné cestovné poistenie ako A1 / plnenie storna vo výške 100 %/*
A3/ 4 € = komplexné cestovné poistenie /úraz, batožina, storno do 3.000 €, liečebné náklady/*
A3 pandemic/ 5 € = komplexné cestovné poistenie /úraz, batožina, storno do 3.000 €, liečebné náklady/*
B / 0,60 € = poistenie pre tých, ktorí majú v Union poistené liečebné náklady v zahraničí /storno/
C / 0,90 € = poistenie liečebných nákladov v zahraničí a zodpovednosti za škodu, technická pomoc
D/ 2 € = poistenie v skupine (školy, seniori, deti) = C/ + batožina, úraz, storno, nečerpanie služieb

- na všetky naše výlety či zájazdy organizované NA SLOVENSKU:

A / 1,00 € = poistenie batožiny, zodpovednosti za škodu, úrazu, storna, predčasného návratu, nečerpaných služieb
A / 0,50 € = to isté poistenie pre dieťa do veku 15 rokov (= nesmie mať ešte 15 rokov!)

- na všetky naše zájazdy organizované V ZAHRANIČÍ – MIMO EURÓPY (SRÍ LANKA, INDIA, THAJSKO):

A1/ 3,50 € = komplexné cestovné poistenie /úraz, batožina, storno do 1.000 €, liečebné náklady/*
A1 pandemic/ 5 € = + náklady spojené s ochorením covidom na zájazde (doprava, karanténa)/*
A2 exklusive / 5,70 € = komplexné cestovné poistenie ako A1 / plnenie storna vo výške 100 %/*

A3/ 4,80 € = komplexné cestovné poistenie /úraz, batožina, storno do 3.000 €, liečebné náklady/*

A3 pandemic/ 6,30 € = komplexné cestovné poistenie /úraz, batožina, storno do 3.000 €, liečebné náklady/*
B / 0,90 € = poistenie pre tých, ktorí majú v Union poistené liečebné náklady v zahraničí
C / 1,10 €
= poistenie liečebných nákladov v zahraničí a zodpovednosti za škodu
D/ 2,50 € = poistenie v skupine (školy, seniori, deti) = C/ + batožina, úraz, storno, nečerpanie služieb

- na všetky naše zájazdy organizované V ZAHRANIČÍ – SVET (JAPONSKO):

A1/ 4,60 € = komplexné cestovné poistenie /úraz, batožina, storno do 1.000 €, liečebné náklady/*
A1 pandemic/ 7 € = + náklady spojené s ochorením covidom na zájazde (doprava, karanténa)/*
A2 exklusive / 8,10 € = komplexné cestovné poistenie ako A1 / plnenie storna vo výške 100 %/*

A3/ 6,90 € = komplexné cestovné poistenie /úraz, batožina, storno do 3.000 €, liečebné náklady/*

A3 pandemic/ 9,20 € = komplexné cestovné poistenie /úraz, batožina, storno do 3.000 €, liečebné náklady/*
B / 1,30 € = poistenie pre tých, ktorí majú v Union poistené liečebné náklady v zahraničí
C / 1,50 € = poistenie liečebných nákladov v zahraničí a zodpovednosti za škodu
D/ 3 € = poistenie v skupine (školy, seniori, deti) = C/ + batožina, úraz, storno, nečerpanie služieb

* oba typy A/ obsahujú:
1)    poistenie liečebných nákladov v zahraničí, asistenčná služba v zahraničí
2)    poistenie batožiny,
oneskorené dodanie batožiny leteckou spoločnosťou, strata dokladov
3)    poistenie zodpovednosti za škody
4)    úrazové poistenie
5)    poistenie storna zájazdu
6)    doplnkové pripoistenie:
poistenie nevydarenej dovolenky,
poistenie zvýšených nákladov na spätnú prepravu, poistenie doprovodu,
poistenie predčasného návratu a nečerpaných služieb,
poistenie nákladov na cestu blízkej osoby poisteného,
poistenie nákladov v prípade choroby dieťaťa,
poistenie cestovných nákladov v prípade nepojazdného vozidla,
poistenie meškania hromadného dopravného prostriedku,

poistenie oneskoreného nástupu na zájazd,
poistenie nákladov na technickú pomoc pri záchrannej akcii.

Všeobecné poistné podmienky
komplexného cestovného poistenia pre účastníkov zájazdov od 1.1.2016.
Formulár na oznámenie poistnej udalosti nájdete TU.

Poprad - Tatry 2006-10-11 070