POISTENIE


UNION LOGO úzkeV prípade, že sa rozhodnete na výlet poistiť, napíšte do prihlášky aj Vaše rodné číslo, adresu trvalého bydliska a typ poistenia (A1-A3-B-C). Cena za výlet bude adekvátne vyššia. Rovnako Vám ponúkame možnosť celoročného poistenia.

Poistenie UNION Vám ponúkame pre osobu a deň

- na všetky naše výlety organizované V ZAHRANIČÍ – EURÓPA:

A1/ za 1,70 € = komplexné cestovné poistenie /úraz, batožina, storno do 1.000 €, liečebné náklady/*
A3/ za 5,10 € = komplexné cestovné poistenie /úraz, batožina, storno do 3.000 €, liečebné náklady/*
B / za 0,50 € = poistenie pre tých, ktorí majú v Union poistené liečebné náklady v zahraničí /storno/
C / za 0,70 € = poistenie liečebných nákladov v zahraničí a zodpovednosti za škodu

- na všetky naše výlety organizované NA SLOVENSKU:

A / za 0,40 € = poistenie batožiny, zodpovednosti za škodu, úrazu a storna zájazdu
A / za 0,20 € = to isté poistenie pre dieťa do veku 15 rokov (= nesmie mať ešte 15 !!!)
B / za 0,15 € =
poistenie zodpovednosti za škodu a úrazové poistenie (deti platia rovnako !!!)

- na všetky naše výlety organizované V ZAHRANIČÍ – MIMO EURÓPY (SRÍ LANKA):

A1/ za 2,00 € = komplexné cestovné poistenie /úraz, batožina, storno do 1.000 €, liečebné náklady/*
A3/ za 6,00 € = komplexné cestovné poistenie /úraz, batožina, storno do 3.000 €, liečebné náklady/*

B / za 0,70 € = poistenie pre tých, ktorí majú v Union poistené liečebné náklady v zahraničí
C / za 0,90 €
= poistenie liečebných nákladov v zahraničí a zodpovednosti za škodu

- na všetky naše výlety organizované V ZAHRANIČÍ – SVET (JAPONSKO):

A1/ za 2,70 € = komplexné cestovné poistenie /úraz, batožina, storno do 1.000 €, liečebné náklady/*
A3/ za 8,10 € = komplexné cestovné poistenie /úraz, batožina, storno do 3.000 €, liečebné náklady/*

B / za 1,00 € = poistenie pre tých, ktorí majú v Union poistené liečebné náklady v zahraničí
C / za 1,20 € = poistenie liečebných nákladov v zahraničí a zodpovednosti za škodu

* oba typy A/ obsahujú:
1)    poistenie liečebných nákladov v zahraničí, asistenčná služba v zahraničí
2)    poistenie batožiny,
oneskorené dodanie batožiny leteckou spoločnosťou, strata dokladov
3)    poistenie zodpovednosti za škody
4)    úrazové poistenie
5)    poistenie storna zájazdu
6)    doplnkové pripoistenie:
poistenie nevydarenej dovolenky,
poistenie zvýšených nákladov na spätnú prepravu, poistenie doprovodu,
poistenie predčasného návratu a nečerpaných služieb,
poistenie nákladov na cestu blízkej osoby poisteného,
poistenie nákladov v prípade choroby dieťaťa,
poistenie cestovných nákladov v prípade nepojazdného vozidla,
poistenie meškania hromadného dopravného prostriedku,
poistenie oneskoreného nástupu na zájazd.

Všeobecné poistné podmienky
komplexného cestovného poistenia pre účastníkov zájazdov platné od 1.1.2016.
Formulár na oznámenie poistnej udalosti z poistenia batožiny.
Formulár na oznámenie poistnej udalosti z poistenia liečebných nákladov v zahraničí.
Formulár na oznámenie poistnej udalosti z poistenia storna zájazdu či objednanej služby.

Poprad - Tatry 2006-10-11 070