Horníková Mária


A N Horníková MáriaKvalifikovaná sprievodkyňa MISTRÁLom HS, s.r.o.
S povolením pre sprevádzanie v Rakúsku do 16.11.2023.
Hovorí po nemecky a po anglicky.
Cestovanie je jej prácou a zároveň aj záľubou.
Sprevádza najmä v nemecky hovoriacich krajinách a v Rumunsku.