Korpás Árpád


M Árpád KorpásKvalifikovaný sprievodca SSSCR.
S povolením pre sprevádzanie v Maďarsku do 1.4.2020.
Mgr. FF UK: maďarský jazyk a literatúra–história.
Hovorí po maďarsky.
Je trpezlivý, ochotný a obetavý.
Pripravuje výlety do Maďarska a na Slovensko.