Záni Martin


A, H, N Martin ZániKvalifikovaný sprievodca BKIS.
Sprevádza v anglickom a v slovenskom jazyku.
Ovláda tiež hebrejčinu a čiastočne aj nemčinu.
Zaujíma sa o architektúru, má rád históriu a umenie.
Sprevádza po Bratislave ale aj iných častiach Slovenska a po Prahe.