Znamenie

Wikipedia Grisetåodde Fyr 2012-09-04 16-24-06Bola búrka. Na ostrovček doplával stroskotanec, ktorý sa z posledných síl držal trámu z rozbitej lode. Ostrovček bol v skutočnosti len väčším útesom, holým a nehostinným. Stroskotanec sa začal modliť. Zo všetkých síl prosil Boha, aby ho zachránil, a každý deň vyzeral pomoc na obzore. No žiadna neprichádzala.

Po niekoľkých dňoch sa na ostrovčeku zabýval. Podarilo sa mu vyrobiť nástroje k lovu a k obrábaní pôdy, po nekonečných pokusoch sa naučil urobiť oheň a v potu tváre si vystaval prístrešie, ktoré ho chránilo pred vetrom a búrkou. Uplynulo niekoľko mesiacov. Stroskotanec sa stále modlil, ale žiadna loď sa na obzore neobjavila.

Jedného dňa vietor zafúkal plamene z ohniska stroskotanca na rohože jeho príbytku. Ten v okamihu vzbĺkol. Hustý dym zahalil celé okolie. V priebehu niekoľkých minút prišla na zmar niekoľkomesačná práca. Stroskotanec, ktorému sa nepodarilo z plameňov zachrániť takmer nič, sa s plačom zrútil k zemi. “Prečo, Pane? Prečo sa mi muselo stať ešte aj toto?”

O niekoľko hodín pristála pri ostrovčeku obrovská loď a spustila na more čln.
“Ako ste zistili, že tu som?” pýtal sa stroskotanec, ktorý neveril svojmu šťastiu.
“Zazreli sme dymové znamenie.”

Tvoje dnešné ťažkosti sú dymovým znamením zajtrajšieho dobra. Boh ťa príde zachrániť.

(preložené z knihy Živá VODA pro duši, Bruno Ferrero)

Wikipédia Ivan Aivazovsky - Storm