BRATISLAVA – 13. vychádzka, 31.8.2014, nedeľa

4. August 2014 - bartovicova  , Zaradené pod VÝLETY AKTUÁLNE

Wikipedia Bratislava kostol Loretánskej Panny MárieTáto vychádzka je venovaná reholiam a kláštorom. Môžeme sa teda tešiť na tému viac ako vhodnú práve na nedeľu. Kláštory a rády Bratislavy od stredoveku sprevádzali život mešťanov. Podieľali sa na duchovnom živote, pracovali a vytvárali majetok a najmä stavali dnes veľmi cenné historické stavby. Budovali tiež školy, nemocnice, pestovali bylinky na liečenie chudobných a dokonca sa snažili pomáhať aj za hranicami mesta – vykupovaním zajatcov zo zajatia! Pre úplnosť si samozrejme pripomenieme aj rády, ktoré už dnes v Bratislave nenájdeme, ale ktoré sa v nej kedysi vyskytovali. Zároveň si prezrieme niektoré stavby zvnútra, aby sme mali lepší prehľad, ako kedysi tieto rády a s nimi spojené kláštory fungovali. Keď teda chcete lepšie vedieť, čím sa zaoberali a v mnohých prípadoch sa aj dodnes zaoberajú alžbetínky, benediktíni, bieli mnísi, cister- ciáni, dominikáni, františkáni, jezuiti, kanonistky sv. Augustína, kapucíni, klarisky, križovníci, lazaristi, mi- losrdné sestry, milosrdní bratia, seleziáni dona Bos- ca, trinitári a uršulínky, nenechajte si vychádzku ujsť!

Cena vychádzky (príspevok na hrošíka):
2,50 € pre všetky vekové kategórie; zdarma držiteľ permanentky a dieťa do 15 r. v sprievode dospelého.

Stretneme sa14:00 hod. na Primaciálnom nám. pri studni. Vychádzku ukončíme o 16:00 hod.

Sprevádza: Dagmar Gubová.

Počasie v Bratislave: môžete pozrieť TU.

Prihlásiť sa nie je potrebné. Vychádzka sa uskutoční určite !!!

Objednať si permanentku môžete vyplnením prihlášky TU.

LIBER BA Františkáni 2013-04-07 _MG_9457

Komentáre: