Kmeť Štefan


Č, T Štefan KmeťKvalifikovaný sprievodca SSSCR.
S povolením pre sprevádzanie v Rakúsku do 3.12.2018.
Profesionálny tlmočník a prekladateľ.
Hovorí po česky a po taliansky.
Je ochotný a rád získava nové poznatky.
Zameriava sa na históriu, súčasnosť, miestne dejiny, kultúru, umenie a prírodu.