Gálik Attila


A, M Attila GálikKvalifikovaný sprievodca Akadémiou vzdelávania.
Absolvent UKF v Nitre: anglický jazyk a literatúra.
Hovorí po maďarsky a po anglicky.
Pracuje ne sebe. Rád cestuje, spoznáva nové krajiny a kultúry.
Sprevádza po Maďarsku, Slovensku, Veľkej Británii a Írsku.