Godárová Zuzana


A, N Zuzana GodárováKvalifikovaný sprievodca BKIS.
Hovorí po anglicky a po nemecky.
Má výborné vedomosti o všetkom, čo súvisí s hudbou.
Pripravuje výlety do Rakúska a vychádzky po Bratislave.
Je spoluautorkou knihy Hudobný sprievodca po Bratislave.