Godárová Zuzana


A, N Zuzana GodárováKvalifikovaný sprievodca BKIS.
S povolením pre sprevádzanie v Rakúsku do 18.2.2019.
Hovorí po anglicky a po nemecky.
Má výborné vedomosti o všetkom, čo súvisí s hudbou.
Pripravuje výlety do Rakúska a vychádzky po Bratislave.
Je spoluautorkou knihy Hudobný sprievodca po Bratislave.