BRATISLAVA – 10. vychádzka, 15.10.2023, nedeľa

September 19, 2023 by Irena Chrapanová  
Zaraden pod VÝLETY AKTUÁLNE

Wikipedia - Ondrejsky cintorin - AlbrechtHistorické cintoríny skrývajú v sebe nielen umelecké hodnoty a precítenú tvorbu významných sochárov, ale aj zaujímavé osudy ľudí, ktorí žili v našom meste… Obľúbeným historickým cintorínom, ktorý navštívime v dvoch vychádzkach, je národná kultúrna pamiatka Ondrejský cintorín. Bol založený v roku 1783 a pochovávanie tu bolo ukončené (až na výnimky) v roku 1950. Na prechádzke si opäť predstavíme významné osobnosti späté s históriou nášho mesta. Z množstva zaujímavých osudov, ktoré sú spojené s menami uvedenými na náhrobkoch, si spomenieme na kuriózny príbeh bratislavského Robinzona Karola Jettinga, muža, ktorý slúžil u anglického kráľa a opakovane vraj prežil stroskotanie lode. Tiež na významnú rodinu staviteľov Feiglerovcov (otca a syna), kamenárov-architektov-staviteľov Rumpelmayerovcov a výrobcu kočiarov Antona Marschala, u ktorého v továrni skonštruoval vrtuľník vynálezca a konštruktér Ján Bahýľ. Predstavíme si aj rodinu výborných hudobníkov Albrechtovcov či početnú rodinu výrobcov klavírov Wernerovcov a mnoho ďalších osobností…

Cena vychádzky (príspevok na hrošíka):
4,50 €
osoba; 5 € menej ako 24 hod. pred vychádzkou; zdarma držiteľ permanentky a dieťa do 15 rokov.

Stretneme sa o 10:00 a 14:00 pred vchodom do cintorína na Ulici 29. augusta. Vychádzku ukončíme o 12:00 a 16:00. Môžete si vybrať čas.

Sprevádza: Andrea Turanská (Martin Záni je zo zdravotných dôvodov nahradený).

Počasie v Bratislave: môžete pozrieť TU.

Prihlásiť sa môžete TU. Do prihlášky na Vami vybraný čas napíšte číslo permanentky a prípadne ďalšie osoby, za ktoré platíte. Kto nemá permanentku, môže zaplatiť bankovým prevodom. Vychádzka sa uskutoční určite.

Objednať si zasielanie sms informácií o vychádzkach: môžete TU.

Permanentku si môžete objednať vyplnením prihlášky TU.

Wikipedia - Ondrejský cintorín

BRATISLAVA – 20. vychádzka, 10.12.2017, nedeľa

September 7, 2017 by Irena Chrapanová  
Zaraden pod VÝLETY AKTUÁLNE

Wikipedia - Ondrejský cintorín - KolmárAj na druhej vychádzke po Ondrejskom cintoríne budeme v tichej prírode odhaľovať rôzne osudy rodín i jednotlivcov, ktorí tu našli miesto svojho posledného odpočinku. Pripomenieme si váženého mestského farára Karola Heilera (pričinil sa o regotizáciu dómu sv. Martina), zaujímavý osud pátra Scherza a trojicu ľudí, ktorí zasiahli do hospodárskeho života a rozvoja nášho mesta. Pokloníme sa miestu, kde odpočíva Ferdinand Martinengo, zakladateľ šermiarskej školy a požiarneho zboru v našom meste. Neobídeme ani hroby slávneho výrobcu šumivého vína Huberta, významného sochára Alojza Rigeleho, autora cenných kníh o dejinách Bratislavy Tivadara Ortvaya a politika Vavra Šrobára. Budeme obdivovať cenné diela sochárov Rigeleho a Kuhmayera. A nájdeme aj osobnosti, ktoré tu našli miesto odpočinku len v nedávnej minulosti. Na čestnom mieste v centrálnej časti cintorína je to hrob prezidenta Slovenskej republiky, Michala Kováča. Medzi posledných pochovaných patrí aj humorista Július Satinský a legendárna postava Bratislavy, Schöne Náci.

Cena vychádzky (príspevok na hrošíka):
3 €
pre všetky vekové kategórie; zdarma držiteľ permanentky a dieťa do 15 r. v sprievode dospelého.

Stretneme sa o 10:00 alebo o 14:00 hod. pred vchodom do cintorína na Ulici 29. augusta. Vychádzku ukončíme o 12:00 alebo o 16:00 hod. Môžete si vybrať čas.

Sprevádza: Viera Jančušková.

Počasie v Bratislave: môžete pozrieť TU.

Prihlásiť sa odporúčame TU. Vychádzka sa uskutoční určite, no počet miest je obmedzený počtom 25 osôb (prihláseným miesta garantujeme, platba prebehne na mieste oproti vstupenkám).

Permanentku si môžete objednať vyplnením prihlášky TU.

Wikipedia Ondrejsky cintorin

BRATISLAVA – 18. vychádzka, 12.11.2017, nedeľa

September 7, 2017 by Irena Chrapanová  
Zaraden pod VÝLETY AKTUÁLNE

Wikipedia - Ondrejsky cintorin - AlbrechtHistorické cintoríny skrývajú v sebe nielen umelecké hodnoty, precítenú tvorbu významných sochárov, ale aj zaujímavé osudy ľudí, ktorí žili v našom meste… Druhým historickým cintorínom, ktorý navštívime v dvoch jesenných vychádzkach, je Ondrejský cintorín. Bol založený v roku 1783 a pochovávanie tu bolo (s výnimkami) ukončené v roku 1950. Na prechádzke si opäť predstavíme významné osobnosti späté s históriou nášho mesta. Z množstva zaujímavých osudov, ktoré sú spojené s menami uvedenými na náhrobkoch, si spomenieme na kuriózny príbeh bratislavského Robinzona Karola Jettinga, muža, ktorý slúžil u anglického kráľa a opakovane prežil stroskotanie lode. Neobídeme ani významnú rodinu staviteľov Feiglerovcov a Rumpelmayerovcov a výrobcu kočiarov Antona Marschala, u ktorého v továrni skonštruoval vrtuľník vynálezca a konštruktér Ján Bahýľ. Predstavíme si aj rodinu výborných hudobníkov Albrechtovcov, rodinu výrobcov klavírov Wernerovcov a mnoho ďalších osobností, ktorých život bol spojený s naším mestom…

Cena vychádzky (príspevok na hrošíka):
3 €
pre všetky vekové kategórie; zdarma držiteľ permanentky a dieťa do 15 r. v sprievode dospelého.

Stretneme sa o 10:00 alebo o 14:00 hod. pred vchodom do cintorína na Ulici 29. augusta. Vychádzku ukončíme o 12:00 alebo o 16:00 hod. Môžete si vybrať čas. Pre veľký záujem sa bude vychádzka o 14:00 konať s dvomi sprievodcami.

Sprevádza: Viera Jančušková a Viera Obuchová.

Počasie v Bratislave: môžete pozrieť TU.

Prihlásiť sa odporúčame TU. Vychádzka sa uskutoční určite, no počet miest je obmedzený počtom 25 osôb (prihláseným miesta garantujeme, platba prebehne na mieste oproti vstupenkám).

Permanentku si môžete objednať vyplnením prihlášky TU.

Wikipedia - Ondrejský cintorín

BRATISLAVA – 18. vychádzka, 9.11.2014, nedeľa

August 5, 2014 by bartovicova  
Zaraden pod VÝLETY AKTUÁLNE

LIBER Ondrejský cint. 2012-11-11 IMG_6802Podušičková vychádzka nás zavedie na Ondrejský cintorín, kde okrem množstva zaujímavých informácií budeme nasávať aj nezvyčajnú atmosféru, spojenú s pamiatkou zosnulých. Pripomenieme si tu významné osobnosti a dozvieme sa veľa o histórii tohto miesta. Pohľadáme miesta posledného odpočinku členov slávnych šľachtických rodov (Pálffy, Csáky, De Pauly, Eszterházy). Vzdáme hold nositeľovi Nobelovej ceny, Filipovi Lenárdovi či vynálezcovi nových foto-techník, Eduardovi Kozičovi. Spomenieme tiež mešťanostu Henricha Justiho, iniciátora vzniku Bratislavského mestského okrášľovacieho spolku aj významného mestského archivára Jána Nepomuka Batku. Nezabudneme na sochára Alojza Rigeleho, dirigenta Alexandra Albrechta, staviteľa Ignáca Feiglera, vinára Jakuba Palugyaya, podnikateľa Enea Lanfranconiho a úspešného mäsiara Rudolfa Manderlu. Pokloníme sa humoristovi Júliovi Satinskému a v jeho blízkosti pochovanému Schöne Nácimu. Radi si vypočujeme romantický príbeh o svadbe pátra Karola Scherza či o šťastí bratislavského Robinsona, Karola Jettinga.

Cena vychádzky (príspevok na hrošíka):
2,50 € pre všetky vekové kategórie; zdarma držiteľ permanentky a dieťa do 15 r. v sprievode dospelého.

Stretneme sa o 14:00 hod. na Ulici 29. augusta, pred vchodom na Ondrejský cintorín. Vychádzku ukončíme o 16:00 hod.

Sprevádza: Viera Jančušková.

Počasie v Bratislave: môžete pozrieť TU.

Prihlásiť sa nie je potrebné. Vychádzka sa uskutoční určite !!!

Objednať si permanentku môžete vyplnením prihlášky TU.

LIBER Ondrejský cint. 2012-11-11 IMG_6796

BRATISLAVA – foto vychádzka, 11.11.2012, nedeľa

Október 9, 2012 by Irena Chrapanová  
Zaraden pod VÝLETY AKTUÁLNE

Foto Marek Kaľavský Cintorin16Slnečnú nedeľu využijeme na prvú foto vychádzku po Bratislave. Tri hodiny sa poprechádzame s fotoaparátmi v doprovodu kvalifikovaného sprievodcu aj skúseného foto lektora a vynasnažíme sa zachytiť nezvyčajnú atmosféru spojenú s pamiatkou na zosnulých. Podobne ako na októbrovej vychádzke si pripomenieme významné osobnosti nášho mesta, za ktorými zájdeme aj na Ondrejský cintorín. Tu pohľadáme miesta posledného odpočinku členov slávnych šľachtických rodov (Pálffy, Csáky, Eszterházy, De Pauly). Vzdáme hold nositeľovi Nobelovej ceny, Filipovi Lenárdovi či vynálezcovi nových fotografických techník, Eduardu Kozičovi. Spomenieme tiež mešťanostu Henricha Justiho, iniciátora vzniku Bratislavského okrášľovacieho spolku a významného mestského archivára Jána Nepomuka Batku. Nezabudneme na sochára Aloisa Rigeleho, dirigenta Alexandra Albrechta, staviteľa Ignáca Feiglera, vinára Jakuba Palugyaya, mäsiara Rudolfa Manderlu, podnikateľa Enea Lanfranconiho. Pokloníme sa humoristovi Júliovi Satinskému a vypočujeme si romantický príbeh o svadbe pátra Karola Scherza a o šťastí bratislavského Robinsona, Karola Jettinga. Okrem zaujímavých príbehov zo života zachytíme aj veľa dobrých rád k fotografovaniu.

Cena vychádzky: 8,00 pre všetky vekové kategórie pri platbe bankovým prevodom, 9,00 € vkladom hotovosti.

Stretneme sa: 14:00 na Primaciálnom nám. pri studni. Vychádzku ukončíme: 17:00 na Ondrejskom cintoríne.

Sprevádza: Irena Chrapanová a foto lektor Akadémie kreatívnej fotografie Katarína Jesná.

Počasie v Bratislave: môžete pozrieť TU.

Prihlásiť sa: môžete TU (počet miest je obmedzený).

Foto Marek Kaľavský Cintorin9

BRATISLAVA – 8. vychádzka, 28.10.2012, nedeľa

Jún 26, 2012 by Irena Chrapanová  
Zaraden pod VÝLETY AKTUÁLNE

LIBER 19012008826Októbrová vychádzka nás zavedie za významnými osobnosťami nášho mesta. Pripomenieme si slávne šľachtické rody Pálffyovcov, Csákyovcov, Eszterházyovcov či De Paulyovcov. Vzdáme hold nositeľovi Nobelovej ceny, Filipovi Lenárdovi či vynálezcovi nových fotografických techník, Eduardu Kozičovi. Spomenieme tiež mešťanostu Henricha Justiho, iniciátora vzniku Bratislavského mestského okrášľovacieho spolku aj významného mestského archivára Jána Nepomuka Batku. Nezabudneme ani na sochára Aloisa Rigeleho, dirigenta Alexandra Albrechta, staviteľa Ignáca Feiglera, vinára Jakuba Palugyaya, mäsiara Rudolfa Manderlu a podnikateľa Enea Lanfranconiho. Pokloníme sa humoristovi, hercovi a spisovateľovi Júliovi Satinskému a pozorne sa započúvame do romantického príbehu o nezvyčajnej svadbe pátra Karola Scherza či o obrovskom šťastí bratislavského Robinsona, Karola Jettinga. Pýtate sa kde? Na Ondrejskom cintoríne.

Cena vychádzky (príspevok na hrošíka):
2,00 €
pre všetky vekové kategórie,
zdarma držiteľ permanentky.

Stretneme sa o 14:30 hod. na Primaciálnom námestí pri studni. Vychádzku ukončíme o 16:30 hod. na Ondrejskom cintoríne.

Sprevádza: Irena Chrapanová.

Počasie v Bratislave: môžete pozrieť TU.

Prihlásiť sa nie je potrebné. Vychádzka sa uskutoční určite !!!

Objednať si permanentku môžete vyplnením prihlášky TU.

LIBER HPIM5508