BRATISLAVA – 3. vychádzka, 19.12.2008 – piatok

26. November 2008 - Irena Chrapanová  , Zaradené pod VÝLETY AKTUÁLNE

Spoznajte kúsok z mesta, v ktorom žijete a prejdite sa s nami ulicami centra Bratislavy. Na vychádzke sa zoznámime s hudobnou históriou nášho hlavného mesta. Dozvieme sa, ktorí významní hudobní skladatelia tu tvorili a koncertovali. Povieme si, ako kultúrne žili obyvatelia Bratislavy ešte pred tým, než bolo na území mesta postavené prvé divadlo. Záverom vychádzky budeme mať príležitosť sa pomyselne vrátiť v čase a zažiť koncert v jednom z palácov, kde v minulosti skutočne koncerty prebiehali a na vlastné uši sa započúvať do klavírnych skladieb Ludwiga van Beethovena, Franza Liszta či Wolfganga Amadea Mozarta.

Cena vychádzky: pre všetkých bývalých aj budúcich účastníkov našich výletov roku 2008 je vychádzka zdarma. Inak 90,- Sk (2,99 EUR) za osobu.

Koncert Silvie Borovičkovej ”Podoby lásky” v Zichyho paláci bude netradičným spojením skladieb hudobných velikánov s dielami súčasnej autorky. Silvia je zaujímavá tým, že skladby nielen skladá a textuje, ale napokon ich aj sama hrá a spieva.

Vstupné: 70,- Sk (2,32 EUR). Pre dôchodcov, študentov a deti 40 Sk (1,33 EUR). Koncert začne o 17,00 hod. a je možné sa ho zúčastniť aj bez účasti na vychádzke.

Stretneme sa o 15,30 hod. na Hviezdoslavovom nám. pred divadlom. Prehliadku ukončíme o 17,00 hod. v Zichyho paláci, kde bude následne do 18,00 hod. uvedený klavírny koncert. Na vychádzku sa netreba prihlasovať, uskutoční sa určite.

Sprevádza: Irena Chrapanová

Komentáre: